Proartes
Proartes

o szkoleNiepubliczne Studium sztuk Plastycznych i Technik Wizualnych wpisane jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych pod numerem (238/17/1999) w Centrum Edukacji Artystycznej, a jego nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po zakończeniu nauki nasi absolwenci otrzymują państwowy dyplom Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułem plastyka.

Szkoła powstała w 1999 roku i mieści się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej na warszawskim Starym Mieście, przy ul. Jezuickiej 4.

Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Ze względu na artystyczny charakter szkoły istotną rolę odgrywa jej piękne zabytkowe otoczenie i wyjątkowa atmosfera Starego Miasta.

Naszym głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie Słuchaczy w zawodzie plastyka. Mamy własną koncepcję nauczania opartą na podstawach programowych ustalonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wypracowaną przez profesjonalną kadrę artystów - pedagogów  i nauczycieli akademickich, którzy pracując aktywnie w swoich zawodach przekazują nie tylko wiedzę, ale i umiejętności i sekrety swojego warsztatu. Dobre wyposażenie pracowni gwarantuje efektywne i praktyczne nauczanie zawodu.

Cechuje nas otwartość na wszelkie propozycje i inicjatywy artystyczne, które wzbogacają umiejętności naszych Słuchaczy. W pracy szkoły odwołujemy się do tradycji, które szanują prawo człowieka do samorealizacji i doskonalenia się, a sztukę traktują jako istotny element rozwoju osobowości.

Jesteśmy dumni z osiągnięć i sukcesów naszych Słuchaczy.