Proartes
Proartes

RekrutacjaNIEPUBLICZNE STUDIUM SZTUK PLASTYCZNYCH
i TECHNIK WIZUALNYCH "PROARTES"


WYMAGANE DOKUMENTY


 • ¦wiadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do policealnej szkoły plastycznej
 • Trzy zdjęcia


 • Przy składaniu dokumentów kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, zapoznają się z regulaminem szkoły i uiszczają wpłatę wpisowego do Studium. Nauka w Studium jest płatna

  OPŁATY
  Bezzwrotne wpisowe 150,- zł
  Opłaty czesnego mogą być uiszczane w miesięcznych ratach lub w całości za semestr. Przy wpłatach wnoszonych jednorazowo za semestr koszt nauki jest niższy. Za wakacje nie pobieramy opłat.

  Czesne w systemie dziennym

  Opłaty wnoszone semestralnie
  Sem.  I - 1400,- zł (4 mies. x 350 zł)
  Sem. II - 2000,- zł (5 mies. x 400zł)

  Opłaty wnoszone miesięcznie
  Sem.  I - 4 mies. x 390,- zł ( 1560,- zł)
  Sem. II - 5 mies. x 440,- zł ( 2200,- zł)


  Czesne w systemie zaocznym

  Opłaty wnoszone semestralnie
  Sem.  I - 1200,- zł (4 mies. x 300 zł)
  Sem. II - 1750,- zł (5 mies. x 350zł)

  Opłaty wnoszone miesięcznie
  Sem.  I - 4 mies. x 350,- zł ( 1400,- zł)
  Sem. II - 5 mies. x 400,- zł ( 2000,- zł)